Đĩa sứ trắng in ảnh

- 5%

Đĩa sứ Trắng in ảnh lên trên lòng đĩa

75,050 đ 79,000
DS-1001
- 10%

Đĩa sứ in ảnh Cầu chùa Nam Định

85,500 đ 95,000
DS-1011
- 5%

Đĩa sứ in ảnh Bác Hồ

90,250 đ 95,000
DS-1003
- 5%

Đĩa sứ Bát Tràng in ảnh làm quà tặng

80,750 đ 85,000
DS-1009
- 10%

Đĩa sứ in ảnh Bác hồ làm quà tặng

88,200 đ 98,000
DS-1010
- 5%

Đĩa sứ Bát Tràng in logo làm quà tặng

104,500 đ 110,000
DS-1008

Đĩa sứ in ảnh Hải Thượng Lãn Ông

95,000 đ
DS-1004
0989.140.116