CỐC SỨ - LY SỨ

- 10%

Cốc sứ thấp Bát Tràng

20,700 đ 23,000
CO-1008
- 5%

Cốc in hình ảnh mầu sứ Bát Tràng

37,050 đ 39,000
CO-1005
- 5%

Cốc sứ uống cà phê cao cấp Bát Tràng

33,250 đ 35,000
CO-1012
- 5%

Bán ly sứ cao cấp Bát Tràng

33,250 đ 35,000
CO-1004
- 5%

Cốc sứ Bát Tràng vẽ Trúc

21,850 đ 23,000
CO-1012

Cốc sứ Bát Tràng

32,000 đ
CO-1011
- 5%

Cốc bia trắng dáng cao

45,600 đ 48,000
CO-1010

Cốc sứ Trắng Bát Tràng viền chỉ vàng kim

48,000 đ
CO-1002
- 5%

Cốc sứ Bát Tràng cao cấp

27,550 đ 29,000
CO-1009
- 7%

Cốc sứ Trắng Bát Tràng

23,250 đ 25,000
CO-1007
- 7%

Cốc sứ men trắng Bát Tràng dáng thóp đáy

26,040 đ 28,000
CO-1006
- 7%

Cốc sứ trắng hoa đào Bát Tràng

36,270 đ 39,000
CO-1005
- 5%

Cốc sứ trắng hoa trà

25,650 đ 27,000
CO-1001
- 2%

Cốc sứ men trắng Bát Tràng dáng trụ đứng

24,500 đ 25,000
CO-1003
- 8%

Cốc sứ chóp lửa men trắng Bát Tràng

32,200 đ 35,000
CO-1004
0989.140.116