Ấm trà Hoa Đào

- 10%

Bộ ấm trà Bát Tràng hoa Đào

153,000 đ 170,000
AC-1005
- 10%

Bộ tách trà cao cấp Bát Tràng

153,000 đ 170,000
AC-1005
- 10%

Bộ ấm chén men trắng Bát Tràng vẽ hoa mai

184,500 đ 205,000
AC-1009
- 5%

Bộ ấm chén Bát Tràng men kem vẽ hoa đào

209,000 đ 220,000
AC-1016
- 10%

Bộ ấm chén Phú Vinh s2 viền vàng kim vẽ hoa Mai

153,000 đ 170,000
AC-1006

Bộ ấm chén hoa Đào Bát Tràng

140,000 đ
AC-1020
0989.140.116