Hộp carton trắng không in

Lọ hoa Bát Tràng gốm đất đỏ Lọ hoa Bát Tràng gốm đất đỏ
- 10% Xem ngay

Lọ hoa Bát Tràng gốm đất đỏ

153,000 đ 170,000
LH-1004
Cốc sứ thấp Bát Tràng Cốc sứ thấp Bát Tràng
- 10% Xem ngay

Cốc sứ thấp Bát Tràng

20,700 đ 23,000
CO-1008
Cốc sứ Trắng Bát Tràng Cốc sứ Trắng Bát Tràng
- 7% Xem ngay

Cốc sứ Trắng Bát Tràng

23,250 đ 25,000
CO-1007
Cốc sứ men trắng Bát Tràng dáng thóp đáy Cốc sứ men trắng Bát Tràng dáng thóp đáy
- 7% Xem ngay

Cốc sứ men trắng Bát Tràng dáng thóp đáy

26,040 đ 28,000
CO-1006
Cốc sứ trắng hoa đào Bát Tràng Cốc sứ trắng hoa đào Bát Tràng
- 7% Xem ngay

Cốc sứ trắng hoa đào Bát Tràng

36,270 đ 39,000
CO-1005
Cốc sứ chóp lửa men trắng Bát Tràng Cốc sứ chóp lửa men trắng Bát Tràng
- 8% Xem ngay

Cốc sứ chóp lửa men trắng Bát Tràng

32,200 đ 35,000
CO-1004
Lọ hoa Bát Tràng men kết tinh Lọ hoa Bát Tràng men kết tinh
- 10% Xem ngay

Lọ hoa Bát Tràng men kết tinh

103,500 đ 115,000
LH-1002
Cốc sứ men trắng Bát Tràng dáng trụ đứng Cốc sứ men trắng Bát Tràng dáng trụ đứng
- 2% Xem ngay

Cốc sứ men trắng Bát Tràng dáng trụ đứng

24,500 đ 25,000
CO-1003

Trang 1    8 sản phẩm