Cốc sứ Trắng Bát Tràng viền chỉ vàng kim

Cốc sứ Trắng Bát Tràng viền chỉ vàng kim

Giá: 48,000 đ
Tình trạng: Luôn sẵn hàng
Mã SP: CO-1002
Nhóm sản phẩm: Cốc sứ trắng

Tùy chọn có sẵn