Đĩa sứ Trắng in ảnh lên trên lòng đĩa

Đĩa sứ Trắng in ảnh lên trên lòng đĩa

Giá: 75,050 đ 79,000 5%
Tình trạng: Luôn sẵn hàng
Mã SP: DS-1001
Nhóm sản phẩm: Đĩa sứ trắng in ảnh

Tùy chọn có sẵn